Joanna Pachacz – Michalak

Absolwentka Administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studentka Wydziału Prawa i Administracji UJ na kierunku Prawo.

Związana z Placówką od 2013 roku. Amatorka i entuzjastka fotografii (w szczególności fotografii krajobrazu i ulicznej). Pasjonatka wycieczek górskich, głównie w rejonie Tatr Wysokich i Bielskich.